ប្រភេទទាំងអស់

ករណីដាក់ពាក្យ

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម>ករណីដាក់ពាក្យ

Bearing និងផ្នែកសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។

ពេលវេលា: 2021-09-26 ចុច៖ 121

ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន CNC បានអនុវត្តចំពោះដំណើរការនៃសត្វខ្លាឃ្មុំ និងផ្នែកសំខាន់ៗផ្សេងទៀត គឺជាផលិតផលដែលមានលក្ខណៈពិសេសបំផុតរបស់ YUHUAN ។ ពួកគេបានទទួលកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ និងប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមអតិថិជនរបស់យើង ដោយសារភាពជឿជាក់ និងប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេ។

20

Bearing

21

Bearing

22

Bearing

23

សត្វខ្លាឃ្មុំ

24

Outter Bearings

25

ប្រដាប់រំញ័រ