ប្រភេទទាំងអស់

ករណីដាក់ពាក្យ

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម>ករណីដាក់ពាក្យ

សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​ក្នុងផ្ទះ

ពេលវេលា: 2021-09-26 ចុច៖ 75

CNC Machine Tool is used for Air conditioner refrigerator compressor Widely.

26

Air conditioner valve

27

អាលុយមីញ៉ូមរឹង